Công trình cho Công ty TNHH SX TM Hóa Keo Bình Thạnh được lắp đặt tại địa chỉ: Bình Phước B – Bình Chuẩn – Thuận An – Bình Dương. Với tải trọng: 450kg, 02 điểm dừng.