Thang máy gia đình Ông Lê Duy Tân được lắp đặt tại địa chỉ: 97 Trưng Nhị, Phường 1, Vũng Tàu. Tải trọng: 320kg, Tốc độ: 30m/p, 04 điểm dừng.