Thang máy gia đình Ông Trịnh Minh Tân được lắp đặt tại địa chỉ: 22 đường 53, Phường Bình Thuận, Quận 7. Tải trọng thang 250kg, Tốc độ: 25m/p, 05 điểm dừng.